We've detected that you are still using MS Internet Explorer. As this website uses contemporary techniques (HTML5 and CSS3), we strongly advise you to use a more modern browser!
Try for example: Google Chrome or Mozilla Firefox
Hej och välkommen!

På nästa sida kan du tacka ja eller nej till att vara med i Stockholms stads Stora medborgarpanel och/eller Unga panelen som Origo Group administrerar på uppdrag av Stockholms stad.

För medverkan i Unga panelen godkänner du som förälder att ditt barn i åldern 11-15 år medverkar, samt att alla undersökningar går via dig som förälder.


2 %